Bilder

Kaffe med bulle för 15:-

Öppettider: 12.00 - 16.00

8 Sommarcafé i Engelska parken  |   Roslagsmuseets park, Faktorig. 1, Norrtälje