Bilder

Kaffe + bulle 20:- och kaffe + fralla 30:-.

Öppettider: 06.00 - 18.00

41 Blixtens Café  |   Norra Uppsalavägen 3, 763 40 Hallstavik