Bilder

Kaffe o bulle 25 kr eller lunch 50 kr.

Öppettider: 11.00 - 21.00

24 Svanberga Gästgiveri  |   Svanberga, 761 73 Norrtälje