Bilder


Cykla för fler cykelvägar!

På fredag ska vi ut och cykla – alla vi som bor i Norrtälje kommun och som har en cykel både fastboende och fritidsboende. Vi cyklar till närmaste café eller till ett lite längre bort. Fyrtiofem (45) caféer är med i ”Norrtälje cyklar” och de har alla ett mycket förmånligt specialerbjudande till dig som anländer per cykel. Vilka caféer som är med och vad de har för erbjudande kan du se här.

När du kommer till ett café hoppas vi att du börjar med att skriva på ett upprop för fler cykelvägar. Om du vill vara med i vårt lotteri, skriver du sedan ditt namn och ditt telefonnummer på en särskild lotterilista. Detta ger dig en lott i vårt stora lotteri. Vi har priser för 20 000:- och lotterna är gratis! Ju fler caféer du besöker, ju större blir dina vinstchanser!

Varför vi ska cykla? Vi ska cykla för att visa på behovet av cykelvägar. Hela syftet med vårt evenemang är att få igång byggandet av cykelvägar i Norrtälje kommun! Alla – både bilister och cyklister vinner på att trafikslagen separeras.

Dragning i lotteriet äger rum i Elmsta park den 20 augusti i samband med ett annat evenemang – Älmstadalen mitt emellan valen. Cykelhjälm är obligatorisk!!! Utan cykelhjälm inga erbjudanden och inga lotter!

Kontakta oss på: info@norrtaljecyklar.se